Under åren som gått har många byggnationer levererats från vår fabrik.
Nedanstående bilder visar några exempel.