Lagab's historia sträcker sig tillbaks ända till början av 1930- talet. Under de första åren producerades Ägg-kläckningsmaskiner men ganska snart ändrades inriktningen mot fordon och transport. Med tiden kom dock produktionen att styras över alltmer mot godshantering och numera ägnas all vår energi till att utveckla och tillverka rationella system för godstransporter såsom: Växelflak - Växelskåp - Trailers -Chassiutrustningar mm.

Då som nu utgjorde rena chassiarbeten en stor del av tillverkningen. Alltifrån mindre påbyggnader tll mer eller mindre omfattande byggnationer.
Till höger visas en interiörbild från fabriken, troligtvis från någon gång på 40 talet.Vid den tiden hette företaget Karlaverken och ägdes av Gunnar Tärby.

Nedanstående bilder visar några av de många fordon som lämnat bandet från fabriken.

Fabriksbild från slutet av 30- talet.

Redan i början av 50-talet var svenska postverket en
viktig kund .Förarmiljön var ganska spartansk och säkerhetsbälten var än så länge ett okänt begrepp..

I början av 80-talet kom användandet av Lagabs växelflaksystem att få en betydande omfattning.
Här i Sverige lanserades ett minisystem som blev mycket populärt.
Över 10.000 av Lagabs minicontainers fanns i drift då systemet var fullt utbyggt. Bilden till höger visar en variant - "Minimark" - där fordonet är utrustat med kraftuttagsdriven hydraulik och försedd med skjutbart gaffelstativ.
Nedanstående bild visar - "MiniMaxi lyft/skjut"- där skåpen enkelt lyfts och skjuts på plats.Att utrusta chassit med olika typer av tipp-anordningar har vi också mångårig erfarenhet av.
Bilden till höger visar en "Maxitipp" på ett bladfjädrat chassi och med kraftuttagsdriven hydraulik.

Nedanstående bild visar "MaxiTrain" fordons-kombination för transport av 3 st 7,15m växelflak.
Grundkomponenterna är ett maxisläp med kort koppling och en bil som specialanpassats.